بنی آدم اعضای یکدیگرند  که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی

 

کسب و کارها اجزای قدرتمند جامعه به شمار می آیند و موفق ترین ، قابل احترام ترین و مطلوب ترین کسب و کارها آنهایی هستند که کاری فراتر از درآمد زایی ایجاد کنند ، آنهایی که آمده اند تا از تجربه و امکانات شان برای حل مشکلات جامعه و محیط زندگی خود استفاده کنند.

شرکت آذردانه در این راستا بخشی از درآمد های خود را صرف کمک به امور خیریه و نیکوکاری اعم از 

  • اختصاص سبد کالا به خانواده های نیازمند
  • کمک های نقدی و کالایی به شیرخوارگاه
  • پرداخت هزینه کمک تحصیلی کودکان کار و بد سرپرست
  • تشکیل اکیپ جهت پاکسازی محیط زیست
  • حمایت از حیوانات
  • آزادی زندانیان
  • و …

در تلاش است.